Členství

Členy sdružení se mohou stát pouze oční optiky, jejichž kvalita sortimentu i všech souvisejících služeb dosahuje vysoké úrovně. Naši partneři dodržují základní pravidla etického prodeje zdravotnických prostředků a spoluprací se podílí na rozvoji vlastním i celého sdružení.

Zapojení do společných marketingových aktivit je možné pouze v případě získání značky kvality OPTIA Partner a odběru zboží od smluvních partnerů sdružení.

Proč se zapojit?

Kombinujeme přednosti a kompetence místních optik s vysokými standardy propagace a cenovými výhodami velkého uskupení.

Unikátní partnerství

Koncept OPTIA představuje v oboru oční optiky unikátní model, který se osvědčil na více než 50 místech po celé ČR. Naše koncepce je určena pro všechny příjmové a věkové skupiny. To platí jak pro naše nákupní uskupení jako celek, tak pro jednotlivá prodejní místa.

Partnerské oční optiky OPTIA Partner neustále rostou z hlediska obratu i zisku. Tento růst výrazně převyšuje průměrný růst celého trhu a obratu v našem oboru.

Společně formujeme systém

Sdružení OPTIA se výrazně liší od běžných franšízových modelů v průmyslu, protože všichni naši partneři se aktivně podílejí na formování systému ve stejném rozsahu. Od konkurence nás také odlišuje koncepce značky v oblasti skla a rámů. Pro každou z našich optik zajišťujeme územní ochranu a konkurenční výhodu.

Koho hledáme

Hledáme zavedené specializované optiky, které jsou v daných lokalitách lídry na trhu. Nabízíme nejbezpečnější a nejpřijatelnější možnosti spolupráce, zejména pro společnosti s expanzivním přístupem.

Od partnerů očekáváme:

 • odbornou způsobilost,
 • požadovanou technologii a vedoucí postavení na trhu,
 • servisně orientované jednání se zákazníky,
 • zájem o vývoj sdružení,
 • výměnu know-how v rámci skupiny,
 • závazek na značkové zboží (sortimentní kompetenci).

Co získáte:

 • prokazatelně úspěšný a rostoucí koncept,
 • vysokou důvěru spotřebitelů a zaměstnanců,
 • přístup k nejžádanějším značkám na světě,
 • komunikaci se zákazníkem prostřednictvím všech dostupných a efektivních marketingových kanálů,
 • vyhlídky na optimální růst,
 • odborné poradenství od ústředí společnosti OPTIA,
 • optimalizované řízení nákupu a prodeje zboží,
 • nejmodernější IT řešení,
 • získávání a školení zaměstnanců ve vlastním systému vzdělávání,
 • úsporu času a starostí při zajišťování firemních procesů v oblasti obchodu, marketingu, ekonomiky, personální agendy, facility managementu a servisu,
 • dostupné právní služby a daňové poradenství,
 • vzory směrnic, smluv a další.

Marketing

Členové sdružení OPTIA se mohou spolehnout na náš vlastní marketingový tým. Komunikujeme se zákazníky napříč všemi dostupnými kanály, od klasických médií až po využití online reklamy. Spolupracujeme také s kreativními reklamními agenturami, s jejichž pomocí pro vás zajišťujeme:

 • kompletní komunikační a marketingový koncept,
 • vícekanálový koncept s kompletní integrací internetového obchodu a stacionárního obchodu,
 • přítomnost na internetu a internetový obchod,
 • jednotný vizuální styl, který odpovídá současnému vzhledu našich partnerských optik,
 • marketingový kalendář s koordinovanou reklamou,
 • individuální marketingový plán pro každého člena.

Nejčastěji kladené dotazy

Mám aktuálně platné smlouvy s dodavateli. Mohu do sdružení?

Ano. Stávající dodavatelské smlouvy nepředstavují pro zapojení do sdružení překážku.

Musím přebudovat svoji provozovnu?

Ne. Ve sdružení není požadován jednotný vizuální styl provozovny, můžete ji ponechat prakticky beze změn. Existují pouze „Pravidla pro používání značky kvality OPTIA PARTNER.“

Je možné mít zboží od dodavatelů, kteří nejsou smluvními partnery OPTIA?

Ano.

Můžu si ponechat svůj název provozovny?

Vlastní název vaší provozovny je důležitou součástí našeho konceptu, protože se jedná o silnou značku na místním trhu. Proto bude i nadále používán ve stávajícím znění, pouze ve spojení se značkou kvality OPTIA Partner.

Mohu se aktivně podílet na tvorbě cen?

Cenotvorba na vaší oční optice je plně v režii majitele oční optiky.

Je místní reklama stále možná, nebo je řízena centrálně?

Místní reklama je stále možná, ale z našich zkušeností vyplývá, že málokterá optika dostatečně pokrývá potřeby marketingového mixu, protože je to záležitost náročná z hlediska času i nákladů. Zapojením do nákupního sdružení OPTIA se intenzita vaší marketingové komunikace několikanásobně zvýší.

Na jak dlouho je uzavřena smlouva o zapojení do sdružení?

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ale může být vzájemně ukončena s výpovědní lhůtou 3 měsíce.