Naše služby pro majitele

Nabízíme majitelům optik pomoc ve všech oblastech podnikání. Být specialistou v oblasti optiky totiž pro řízení úspěšné firmy nestačí. Je třeba zajistit také strategii, marketing, řešit ekonomiku, BOZP a spoustu dalšího. Velké firmy mají na každou z těchto oblastí svého odborníka. Menší podnikatelé je musejí pokrýt sami, nebo se spojují s externími konzultanty, což se projevuje ve zvýšených nákladech.

Sdružení OPTIA všechny tyto činnosti řeší za majitele. Vlastník optiky tím získá čas potřebný k naplnění aktivit, které není možné zajistit na centrální úrovni, a zároveň i významnou úsporu v nákladech.  

OPTIA partnerům zajišťuje:

  • tvorbu marketingové a obchodní strategie,
  • společné marketingové aktivity s využitím všech dostupných a efektivních marketingových nástrojů,
  • výhodné obchodní podmínky u dodavatelů,
  • vzdělávání zaměstnanců,
  • diskusní fórum pro majitele,
  • právní a daňové poradenství

a další služby a podporu, o které se nabídka sdružení OPTIA postupně rozrůstá dle dlouhodobé strategie.

Zjistit více o členství