Certifikace

Komponenty pro výrobu ochranných brýlí odebíráme od renomovaných výrobců. Výroba dioptrických ochranných brýlí je certifikována a dozorována společností ITC Zlín.

Certifikované ochranné brýle musí splňovat podmínky ČSN EN 166, která se vztahuje k osobním prostředkům na ochranu očí. Ochranné pomůcky dodávané společností OPTIA tuto normu splňují, a to včetně dioptrické korekce. Zároveň jsou také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)2016/425 ze dne 9. března 2016.

 

Jak poznat certifikované ochranné brýle:

  • mají číslo normy na svém těle,
  • na každé rozložitelné části brýlí (obruba, zorník ad.) je uvedena optická třída a mechanická odolnost,
  • certifikát je součástí smlouvy o dodávce ochranných brýlí nebo předávacího protokolu.

Doporučený vzor značení ochranných brýlí

K zajištění pracovní pohody a eliminování rizika úrazu zaměstnanců požadujte vždy ochranné brýle s platným certifikátem!

 

Kdy zaměstnanci přísluší ochranné brýle

Norma ČSN EN 166 mimo jiné stanovuje, při jakých činnostech musí být použity ochranné brýle. Týká se to například práce v:

  • průmyslu a dopravě,
  • laboratořích,
  • vzdělávacích institucích,
  • zdravotnických zařízeních aj.

Pro získání certifikátů a Prohlášení o shodě nás kontaktujte na e-mailu bezpecnost@optia.cz.

Vzor certifikátu OPTIA, a.s.

UPOZORNĚNÍ

Některá pracoviště nabízejí zábrus brýlových čoček do ochranných obrub pořízených zákazníkem. Takto vyrobené brýle nesplňují požadovanou normu a nelze je považovat za ochranné, jelikož jsou v nich použity necertifikované brýlové čočky a vlastní kompletace neprobíhá na pracovišti, které vyhovuje požadovaným podmínkám.