Certifikace

Komponenty pro výrobu ochranných brýlí odebíráme od renomovaných výrobců. Výroba dioptrických ochranných brýlí je certifikována společností ITC Zlín a mezinárodním sdružením IQNet.

Certifikované ochranné brýle musí splňovat podmínky ČSN EN 166, která se vztahuje k osobním prostředkům na ochranu očí. Ochranné pomůcky dodávané společností OPTIA tuto normu splňují, a to včetně dioptrické korekce. Zároveň jsou také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)2016/425 ze dne 9. března 2016.

Jsme držitelé certifikátu managementu kvality, který potvrzuje zavedený, dokumentovaný a funkční systém QMS pro činnost výroby dioptrických ochranných brýlí, jenž je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015.

Jak poznat certifikované ochranné brýle:

  • mají číslo normy na svém těle,
  • na každé rozložitelné části brýlí (obruba, zorník ad.) je uvedena optická třída a mechanická odolnost,
  • certifikát je součástí smlouvy o dodávce ochranných brýlí nebo předávacího protokolu.

Doporučený vzor značení ochranných brýlí

K zajištění pracovní pohody a eliminování rizika úrazu zaměstnanců požadujte vždy ochranné brýle s platným certifikátem!

Pro získání certifikátu ISO 9001:2015, certifikátů k jednotlivým brýlím Prohlášení o shodě nás kontaktujte na bezpecnost@optia.cz.

UPOZORNĚNÍ

Některá pracoviště nabízejí zábrus brýlových čoček do ochranných obrub pořízených zákazníkem. Takto vyrobené brýle nesplňují požadovanou normu a nelze je považovat za ochranné, jelikož jsou v nich použity necertifikované brýlové čočky a vlastní kompletace neprobíhá na pracovišti, které vyhovuje požadovaným podmínkám.