Kulatý stůl - V. setkání

Ve dnech 8.- 10. 10. 2021 proběhlo v Šumperku další, již páté, setkání v rámci kurzu Binokulárního vidění, kde se účastníci zabývali akomodačními a vergenčními poruchami binokulárního vidění. Na teoretickou část, kde byla problematika zopakována a doplněna o nové znalosti, navazovala velmi rozsáhlá praktická část, ve které si pod vedením zkušených lektorů mohli účastníci na workshopech tuto problematiku lépe osvojit a procvičit.