Může UV záření ovlivnit můj zrak? Jak se mohu chránit?

UV záření přispívá k předčasnému stárnutí kůže a je rizikovým faktorem řady očních onemocnění.

Proto je nutné si oči chránit stejně, jako si chráníte kůži krémem na opalování. U brýlových čoček je doporučeno sledovat tzv. E-SPF®index. Čím vyšší index čočky, tím větší ochrana. Index E-SPF® 25 je nejvyšší index pro čiré brýlové čočky zajišťující optimální UV ochranu.

Zpět na otázky a odpovědi