Podrobné vyšetření zraku je přístrojově a časově náročné a vždy by mělo trvat minimálně 45 min.

mereni1.jpg mereni2.jpg
Vidět můžete takto Ale i takto

Krok 1: Technické proměření zraku přístrojem

Přístroj naměří objektivní dioptrie, které se nemusí shodovat s dioptriemi, které nakonec máte v brýlích. Velmi důležité je zjistit subjektivní zrakovou pohodu.

Krok 2: Měření subjektivní snášenlivosti dioptrií

Dioptrie, které naměří přístroj v kroku 1, je potřeba zkontrolovat a vyladit podle individuálních potřeb vyšetřovaného. Toto probíhá pomocí známých „sklíček“ a čtení „písmenek“.

Krok 3: Vyšetření prostorového vidění

V tomto kroku se zkoumá, jak spolupracují obě oči zároveň a jak reagují na trojrozměrné objekty. Vyšetření probíhá pomocí speciálních testů.

Krok 4: Doporučení vhodných skel

V dnešní době je široký výběr všech možných typů skel a jejich úprav, což může ve finále ovlivnit zrakovou pohodu. Specialista s Vámi probere všechny možnosti a doporučí Vám ta nejvhodnější skla zoptimalizovaná podle toho, k čemu je budete nejvíce používat, např. počítač, sport, řízení auta, čtení atp.

Krok 5: Centrace

Usazení vybraných skel do brýlové obruby tak, aby bylo dosaženo optimálního vidění.