Kontaktní údaje

OPTIA, a.s.
Slovanská 275/16
787 01 Šumperk

E-mail: info@optia.cz
Web: www.optia.cz

Identifikační údaje

OPTIA, a.s.
sídlem Šumperk, Slovanská 275/16, PSČ 78701
IČ: 26818914, DIČ: CZ26818914

Zapsáno do Obchodního rejstříku: 17. 10. 2003
Spisová značka B 2718 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zobrazit výpis z Obchodního rejstříku na www.justice.cz.

Informace poskytované subjektu údajů o zpracování
osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Společnost OPTIA, a.s.
se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk
IČO: 26818914
kontaktní emailová adresa: info@optia.cz, telefonický kontakt: 588 517 964
(dále jen „Správce“)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.
Poskytování Vašich osobních údajů je na základě zákonných požadavků nebo požadavků na splnění smluvních povinností.