Binokulární vidění - II. setkání vybraných odborníků

O víkendu 8.11.2019 - 10.11.2019 proběhlo v Šumperku další setkání vybraných odborníků z oblasti optometrie, kteří přijeli otevřeně diskutovat a prohlubovat svoje znalosti na vybraná témata z oblasti binokulárního vidění. Snažíme se propojit odborníky z akademické obce s vybranými odborníky z praxe a přinést tak inspiraci pro další směřování a rozvoj oboru.