Binokulární vidění-III.setkání

O víkendu 5. - 7. 2021 proběhlo v Šumperku další setkání vybraných odborníků z oblasti optometrie, kteří přijeli otevřeně diskutovat a prohlubovat svoje znalosti na vybraná témata z oblasti binokulárního vidění. Dalšími tématy byly Poruchy učení, Okulomotorických poruch, Oční patologie ovlivňující refrakci oka, Diplopie a Diagnostika poruch binokulárního vidění v praxi. Snažíme se propojovat odborníky z akademické obce s vybranými odborníky z praxe a přinést tak inspiraci pro další směřování a rozvoj oboru.